Tphcm – tuyển nhân sự digital marketing

TPHCM – Tuyển nhân dịp sự Digital Marketing

05.10.2016 – 16:22:00/Từ 05.10.2016 tới 31.10.2016

&nbsp

&nbsp 01 – Tuyển dụng : BI&EcircN TẬP NỘI DUNG WEBSITE

&nbsp Ng&agravenh nghề nghiệp :

&nbsp Marketing / IT

&nbsp Vị tr&iacute :

&nbsp Nh&acircn vi&ecircn

&nbsp Kinh nghiệm :

&nbsp 0 &ampndash 1 năm

&nbsp Tr&igravenh chừng :

&nbsp Cao đẳng / Đại học

&nbsp Số cây :

&nbsp 02

&nbsp Loại h&igravenh :

&nbsp To&agraven thời kì

M&ocirc biểu bây giờ c&ocircng việc :

 • Quản trừng phạt nội dung , viết lách b&agravei , đem th&ocircng tin l&ecircn website , seo web
 • Biết l&agravem h&igravenh hình căn bản , ( chỉnh chữa , sao ch&eacutep , bốc d&aacuten )
 • Biết l&agravem video l&agrave đơn nướu thế
 • T&igravem hiểu th&ocircng tin , viết lách b&agravei PR tr&ecircn c&aacutec phương ti&ecircn lan truyền th&ocircng b&aacuteo ch&iacute
 • T&igravem chừng nội dung li&ecircn quan lại tới ti&ecircu d&ugraveng , c&ocircng nghệ ( tivi , tủ nóng , m&aacutey giặt gịa ,m&aacutey nóng )
 • Định hướng ph&aacutet triển c&aacutec b&agravei viết lách , nội dung tr&ecircn website v&agrave fan page

Y&ecircu cầu :

 • C&oacute ý thức tr&aacutech nhiệm cao trong suốt c&ocircng việc
 • T&iacutenh t&igravenh ho&agrave cùng vui vẻ v&agrave chịu l&agravem tăng ca khi cần
 • C&oacute khả hay s&aacuteng tạo v&agrave l&agravem việc chừngc lập

Quyền nướu đặt hưởng :&nbsp

 • Mức lương bổng cạnh tranh theo hay sức ( Từ 6 – 10 triệu )
 • Hoa đỏ bảo hiểm đầy đủ theo quy toan Việt Nam
 • Nghỉ lỡi du lịch trong suốt năm c&ugraveng c&ocircng ty

Hồ sơ y&ecircu cầu :&nbsp

 • Ngo&agravei b&igravea thơ ghi r&otilde t&ecircn bởi tr&iacute tương ứng tuyển
 • CV tiếng việc thơ xin việc&nbsp
 • Gửi email bay địa chỉ : [email protected]

&nbsp

&nbsp 02 – Tuyển dụng : NH&AcircN VI&EcircN QUẢNG C&AacuteO DIGITAL MARKETING

&nbsp Ng&agravenh nghề nghiệp :

&nbsp Marketing / IT

&nbsp Vị tr&iacute :

&nbsp Nh&acircn vi&ecircn

&nbsp Kinh nghiệm :

&nbsp 0 &amp 1 năm

&nbsp Tr&igravenh chừng :

&nbsp Cao đẳng / Đại học

&nbsp Số cây :

&nbsp 02

&nbsp Loại h&igravenh :

&nbsp To&agraven thời kì

M&ocirc biểu bây giờ c&ocircng việc :

 • Quản trừng phạt c&ocircng cầm cai quảng c&aacuteo hạng c&ocircng ty ( google adwords , facebook , criteo &amphellip)
 • Thực bây giờ c&aacutec ch&iacutenh nhếch do gấp tr&ecircn đem xuống
 • Theo d&otildei v&agrave b&aacuteo c&aacuteo tiến chừng thực hành .
 • Tối ưu ho&aacute chiến nhếch đặt đạt đặt tiệm quả đặt nhất
 • L&ecircn chước taich , đề pa xuất chiến nhếch , k&ecircnh cai quảng c&aacuteo cho c&aacutec chương tr&igravenh khuyến m&atildei

Y&ecircu cầu :

 • C&oacute ý thức tr&aacutech nhiệm cao trong suốt c&ocircng việc
 • T&iacutenh t&igravenh ho&agrave cùng vui vẻ v&agrave chịu l&agravem tăng ca khi cần
 • C&oacute khả hay s&aacuteng tạo v&agrave l&agravem việc chừngc lập

Quyền nướu đặt hưởng :&nbsp

 • Mức lương bổng cạnh tranh theo hay sức ( Từ 6 – 10 triệu )
 • Hoa đỏ bảo hiểm đầy đủ theo quy toan Việt Nam
 • Nghỉ lỡi du lịch trong suốt năm c&ugraveng c&ocircng ty

Hồ sơ y&ecircu cầu :&nbsp

 • Ngo&agravei b&igravea thơ ghi r&otilde t&ecircn bởi tr&iacute tương ứng tuyển
 • CV tiếng việc thơ xin việc&nbsp
 • Gửi email bay địa chỉ : [email protected]

&nbsp

&nbsp 03 – Tuyển dụng : BI&EcircN TẬP VIDEO &amp TVC

&nbsp Ng&agravenh nghề nghiệp :

&nbsp Thiết chước &amp bầy tai

&nbsp Vị tr&iacute :

&nbsp Nh&acircn vi&ecircn

&nbsp Kinh nghiệm :

&nbsp 0 &ampndash 1 năm

&nbsp Tr&igravenh chừng :

&nbsp Cao đẳng / Đại học

&nbsp Số cây :

&nbsp 01

&nbsp Loại h&igravenh :

&nbsp To&agraven thời kì

M&ocirc biểu bây giờ c&ocircng việc :

 • Thiết chước , x&acircy dựng , bi&ecircn đệp nội dung video clip theo y&ecircu cầu
 • Bi&ecircn đệp tiệm tương ứng , &acircm que cho c&aacutec video , tvc cai quảng c&aacuteo
 • Chỉnh chữa video , tvc theo y&ecircu cầu
 • X&acircy dựng &yacute ngỡ , l&ecircn chước taich cho c&aacutec k&ecircnh lan truyền th&ocircng video ( youtube , facebook , ti&ecircu d&ugraveng &amphellip. )

Y&ecircu cầu :

 • C&oacute ý thức tr&aacutech nhiệm cao trong suốt c&ocircng việc
 • T&iacutenh t&igravenh ho&agrave cùng vui vẻ v&agrave chịu l&agravem tăng ca khi cần
 • C&oacute khả hay s&aacuteng tạo v&agrave l&agravem việc chừngc lập
 • C&oacute khả hay dùng c&aacutec phần mềm mỏng như : adobe after effect , premiere , photoshop &amphellip&amphellip
 • C&oacute khả hay quay phim l&agrave 1 nướu thế

Quyền nướu đặt hưởng :&nbsp

 • Mức lương bổng cạnh tranh theo hay sức ( Từ 6 – 10 triệu )
 • Hoa đỏ bảo hiểm đầy đủ theo quy toan Việt Nam
 • Nghỉ lỡi du lịch trong suốt năm c&ugraveng c&ocircng ty

Hồ sơ y&ecircu cầu :&nbsp

 • Ngo&agravei b&igravea thơ ghi r&otilde t&ecircn bởi tr&iacute tương ứng tuyển
 • CV tiếng việc thơ xin việc&nbsp
 • Gửi th&ocircng tin , sản phẩm đ&atilde chừng thực hành trong suốt email
 • Gửi email bay địa chỉ : [email protected]

&nbsp

&nbsp 04 – NH&AcircN VI&EcircN QUẢN TRỊ SEO WEBSITE&nbsp

&nbsp Ng&agravenh nghề nghiệp :

&nbsp Marketing / IT

&nbsp Vị tr&iacute :

&nbsp Nh&acircn vi&ecircn

&nbsp Kinh nghiệm :

&nbsp 1 – 2 năm

&nbsp Tr&igravenh chừng :

&nbsp Cao đẳng / Đại học

&nbsp Số cây :

&nbsp 02

&nbsp Loại h&igravenh :

&nbsp To&agraven thời kì

M&ocirc biểu bây giờ c&ocircng việc :

 • X&acircy dựng&nbsphệ thống link li&ecircn chướct
 • SEO tự kh&oacutea
 • Quản l&yacute website, tối ưu ho&aacute website
 • Quản l&yacute Webmaster Tools, Google Analytic
 • Thường xuy&ecircn cập dấn t&igravenh h&igravenh SEO, digital&nbspmarketing&nbsphạng c&ocircng ty
 • Một mệnh c&ocircng việc kh&aacutec li&ecircn quan lại tới online marketing do ban cai quản l&yacute chỉ đạo

Y&ecircu cầu :

 • C&oacute kinh nghiệm SEO tr&ecircn 1 năm
 • Đ&atilde trực tiếp SEO l&ecircn TOP những tự kh&oacutea cùng chừng kh&oacute tương đối
 • C&oacute kỹ hay viết lách b&agravei đặt
 • Nhanh nhẹn, th&iacutech giao lưu cùng cọng cùng SEO
 • Biết PHP/Wordpress, tri thức online marketing l&agrave đơn nướu thế

Quyền nướu đặt hưởng :&nbsp

 • Mức lương bổng cạnh tranh theo hay sức ( Từ 6 – 10 triệu )
 • Hoa đỏ bảo hiểm đầy đủ theo quy toan Việt Nam
 • Nghỉ lỡi du lịch trong suốt năm c&ugraveng c&ocircng ty

Hồ sơ y&ecircu cầu :&nbsp

 • Ngo&agravei b&igravea thơ ghi r&otilde t&ecircn bởi tr&iacute tương ứng tuyển
 • CV tiếng việc thơ xin việc&nbsp
 • Gửi email bay địa chỉ : [email protected]

&nbsp

&nbsp 05 – THỰC TẬP DIGITAL MARKETING

&nbsp Ng&agravenh nghề nghiệp :

&nbsp Marketing / IT

&nbsp Vị tr&iacute :

&nbsp Thực đệp

&nbsp Kinh nghiệm :

&nbsp 0 năm

&nbsp Tr&igravenh chừng :

&nbsp Cao đẳng / Đại học

&nbsp Số cây :

&nbsp 02

&nbsp Loại h&igravenh :

&nbsp To&agraven thời kì

M&ocirc biểu bây giờ c&ocircng việc :

 • Thực bây giờ c&aacutec chước taich digital marketing do ban gi&aacutem đốc đề pa ra
 • Gi&aacutem s&aacutet sản phẩm , website , mệnh x&atilde họp , c&aacutec k&ecircnh cai quảng c&aacuteo
 • Đ&aacutenh gi&aacute ph&acircn t&iacutech thị trường marketing
 • L&ecircn &yacute ngỡ chước taich chương tr&igravenh marketing th&aacuteng , qu&yacute năm&nbsp

Y&ecircu cầu :

 • C&oacute ý thức học hỏi , s&aacuteng tạo chịu kh&oacute trong suốt c&ocircng việc
 • Chịu đặt &aacutep sức cao&nbsp

Quyền nướu đặt hưởng :&nbsp

 • Mức lương bổng hỗ trợ theo hay sức
 • Cơ họp đặt l&agravem việc nh&acircn vi&ecircn ch&iacutenh thức ( Mức lương bổng tự 6 – 10 triệu )
 • Hoa đỏ bảo hiểm đầy đủ theo quy toan Việt Nam
 • Nghỉ lỡi du lịch trong suốt năm c&ugraveng c&ocircng ty

Hồ sơ y&ecircu cầu :&nbsp

 • Ngo&agravei b&igravea thơ ghi r&otilde t&ecircn bởi tr&iacute tương ứng tuyển
 • CV tiếng việc thơ xin việc&nbsp
 • Gửi email bay địa chỉ : [email protected]