5 cách giúp tăng tốc độ kết nối 3g

5 cách giúp tăng lao độ kết đấu 3G

18.10.2016 – 10:48:30/Từ 18.10.2016 tới 28.10.2016

Chỉ cùng v&agravei thao t&aacutec đơn giản, bạn ho&agraven to&agraven c&oacute dạng khai th&aacutec tối đa v&agrave tăng lao độ kết đấu 3G tại Việt Nam.

1. Opera Max&nbsp(https://goo.gl/ENfAks)

Opera Max cho ph&eacutep người d&ugraveng kiểm so&aacutet việc ti&ecircu thụ dữ liệu mức chừng áp dụng, tối ưu h&oacutea lao độ lướt web v&agrave hà tiện dung lượng. Trong bản cập nhật mới, Opera Max bổ sung th&ecircm chế độ bảo mật (Privacy mode), gi&uacutep bảo mật th&ocircng tin c&aacute nh&acircn, ngăn chặn m&atilde độc địa, phần mềm mỏng gi&aacuten điệp khi dùng Wi-Fi c&ocircng cộng&amphellip Đồng thì tối ưu h&oacutea dữ liệu chừng 23%.&nbsp

N&eacuten v&agrave hà tiện dữ liệu 3G nổi hơn cùng Opera Max

2. Facebook Lite&nbsp(https://goo.gl/i3ErPl)

Facebook Lite l&agrave phi&ecircn bản thu gọn ghẽ, dùng &iacutet dữ liệu, ph&ugrave hạp cho c&aacutec bòn bị c&oacute bấu h&igravenh thấp. Giao diện tương ứng kh&ocircng kh&aacutec giàu so cùng bản đầy đủ, ngoại ngoại trừ đơn căn số t&iacutenh hay đ&atilde nổi bốc giảm, gi&uacutep tăng cường áp áp giải nghiệm v&agrave tối ưu h&oacutea lao độ kết đấu 3G.&nbsp

Ngo&agravei ra, bạn c&oacute dạng thử c&agravei nổi th&ecircm đơn căn số áp dụng kh&aacutec c&oacute chẳngc hay tương từ như Metal for Facebook, SlimSocial for Facebook, Swipe for Facebook&amphellip

Swipe for Facebook, đơn trong suốt những áp dụng Facebook thu gọn ghẽ nổi nhất bây giờ

3. V&ocirc tiệm h&oacutea h&igravenh hình khi lướt web

Để c&oacute áp áp giải nghiệm Internet&nbspnhanh nhất, bạn h&atildey thử dời tr&igravenh chuẩn y qua chế độ văn bản trong suốt phần c&agravei nổi. Lưu &yacute, kh&ocircng nếu ắt tr&igravenh chuẩn y đều hỗ trợ t&iacutenh hay n&agravey.&nbsp

Ngo&agravei ra, bạn cũng n&ecircn c&agravei nổi đơn căn số tr&igravenh chuẩn y c&oacute t&iacutenh hay n&eacuten dữ liệu, đơn cử như&nbspOpera Mini&nbsphiện còn nổi cung gấp tại địa chỉ&nbsphttps://goo.gl/oO85qy.

4. X&oacutea bộ nhớ cache

Nếu đ&atilde thử c&aacutec phương ph&aacutep tr&ecircn mà đã gặp trục trặc cùng kết đấu 3G, rất c&oacute dạng vấn đề nằm ở chỗ bòn bị chẳng kh&ocircng nếu do căn số. Để khắc phục, bạn h&atildey tróc nã cập v&agraveo&nbspSettings (c&agravei nổi) &gt Apps (áp dụng), chọn lọc áp dụng cần x&oacutea cache v&agrave chọn&nbspClear Cache.

Nếu muốn hà tiện thì kì, bạn c&oacute dạng c&agravei nổi áp dụng&nbspApp Cache Cleaner&nbsptại&nbsphttps://goo.gl/B9B59&nbspđể thực hành dã man của chỉ cùng đơn c&uacute chạm.

Clear Cache l&agrave đơn trong suốt những áp giải ph&aacutep gi&uacutep tăng lao 3G

5. Thay tráo chế độ căn số ưa ti&ecircn

Mặc toan, Smartphone&nbspsẽ chọn lọc chế độ&nbspGSM/WCDMA/LTE auto. Tuy nhi&ecircn, 4G ở Việt Nam đã c&ograven kh&aacute hạn chế trong suốt khi 3G lại che s&oacuteng khắp chỗ, do đ&oacute bạn n&ecircn dời qua bòn lập&nbspGSM/WCDMA auto&nbspđể bỏ qua kết đấu 4G, chỉ dùng 2G v&agrave 3G c&oacute sẵn đặt đạt nổi lao độ nổi nhất.

Sưu chừng

&nbsp